ازمایشگاه الی1 (تصعید-تقطیر-کروماتوگرافی-نقطه ذوب-نقطه جوش)+عکس+داستان
هیچی مثل ترنم احساس زیر بارون نمیشه

+ نوشته شده در  شنبه ۷ اسفند۱۳۸۹ساعت 13:29  توسط حدیث  | 

امین ها

آمینها ، دسته وسیعی از مواد آلی نیتروژندار را تشکیل می‌دهند که در آنها ، اتم نیتروژن به یک یا دو یا سه گروه آلکیل و یا آریل متصل می‌باشد. آمینها بسته به تعداد گروههای موجود ، بعنوان نوع اول ، دوم و سوم تقسیم‌بندی می‌شوند. در این بخش ، آمینهای آلیفاتیک مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرند.

اسید آمینه گلیسین و گروه امینی

 

نامگذاری آمینها

 برای نامگذاری آمینها ، روشهای متعددی مورد استفاده قرار می‌گیرند. ساده‌ترین و مرسوم‌ترین آنها ، روش استفاده از کلمه آلکیل آمین یا آریل آمین می‌باشد. مانند:

  • C6H11-NH2: سیکلو هگزیل آمین
  • PhCH2)2NH): دی بنزیل آمین
  • CH3-NH2: متیل آمین

 

برای نامگذاری آمینهای نوع اول ، از آمینو آلکان نیز استفاده می‌شود، مانند:

  • C5H9NH2: آمینو سیکلو پنتان
  • C2H5-NH2: آمینو اتان

برخی از آمینهای حلقه‌ای نام خاصی دارند و معمولا از این اسامی برای معرفی آنها استفاده می شود. آمینهای حلقه‌ای با نام azacycloalkane نیز مشخص می‌شوند.

خواص آمینهای آلیفاتیک

تعدادی از آمینهای آلیفاتیک مانند 1 ,4- دی‌آمینو بوتان (Putrescine) و 1 ,5- دی‌آمینو پنتان (Codaverine) سمّی هستند و از فاسد شدن گوشت و ماهی ایجاد می‌شوند. برخی دیگر مانند 2- متیل آزیریدین ، سرطانزا تشخیص داده شده‌اند.


با وجود این ، بسیاری از آمینها و مشتقات آنها ، دارای اثرات زیستی می‌باشند. از آن جمله پیپرازین (ضد انگل) ، هیستامین (تنگ کننده رگها) و نواکائین (بیهوش کننده) را می‌توان نام برد.

خواص فیزیکی و خصلت اسیدی و بازی آمینهای آلیفاتیک

آمینهای نوع اول ، دوم و سوم می‌توانند بعنوان دهنده و یا پذیرنده پیوند هیدروژنی عمل نمایند. ولی پیوند هیدروژنی آنها ضعیفتر از الکلها و آب می‌باشد و به همین علت ، آمینها نقطه ذوب و جوش پایینتری نسبت به الکلهای هم‌کربن دارند. مثلا نقطه جوش متیل آمین ، 6- درجه و متانول ، 64 درجه سانتی‌گراد می‌باشد. آمینهای کوچک با هر نسبتی در آب حل می‌شوند.

آمینها در مقایسه با الکل ، اسیدهای ضعیفتری می‌باشند، ولی با وجود این می‌توان به کمک بازهای قوی عمل پروتون‌گیری از آمینها انجام داد. خاصیت بازی آمینها قابل ملاحظه می‌باشد و قدرت بازی آنها بوسیله استخلاف کنترل می‌شوند. لازم به یادآوری است که آلکیل آمینها درمقایسه با آریل آمینها قدرت بازی بیشتری از خود نشان می‌دهند.

 

 روشهای تهیه آمینهای آلیفاتیک

 از واکنش آمونیاک یا آمینهای نوع اول و دوم با هالیدهای آلکیل ، می‌توان آمینها را تهیه نمود. از فعل و انفعال آمونیاک با هالیدهای آلکیل ، ابتدا منوآلکیل آمین تولید می‌شود. برای جلوگیری از ادامه واکنش ، لازم است که غلظت هالید آلکیل کم انتخاب شود. معمولا نوع محصول واکنش به مدت زمان انجان واکنش ، طبیعت ، غلظت هالید آلکیل ، نوع هالوژن و نوع کربنی که هالوژن روی آن قرار گرفته است، بستگی دارد. با کلریدها ، واکنش قابل کنترل‌تر می‌باشد و در صورت استفاده از یدید آلکیل ، آمونیوم چهارتایی تشکیل می‌شود. اگر غلظت CH3I کم باشد، می‌توان آمینهای نوع دوم یا سوم را سنتز نمود.

می‌توان با انجام واکنش آمیدور سدیم با یدیدهای آلکیل نوع اول در دمای پایین ، آمین نوع اول را بدست آورد. هالیدهای آلکیل نوع دوم و سوم به واکنش حذفی منجر می‌شوند و لذا برای تهیه آمین مربوطه مناسب نمی‌باشند.

  واکنشهای شیمیایی آمینهای آلیفاتیک

 آمونیاک و آمینهای آلیفاتیک در نقش بازهای قوی ، هسته خواه قوی و همچنین بعنوان اسید ضعیف در واکنشهای گوناگون شرکت می‌کنند. ساده‌ترین واکنش آمینها ، پروتون‌دار شدن آنهاست که به نمک مربوطه منجر می‌شود. به همین علت ، معمولا از آمینها جهت جذب اسیدهای آزاد شده در فعل و انفعالات شیمیایی استفاده می‌شود.

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه ۳۰ آبان۱۳۸۸ساعت 14:39  توسط حدیث  | 

مقدمه:

 

اکسیمها ترکیباتی هستند که دارای گروه عاملی زیرهستند و اتم کربن برای تکمیل هشت تایی خود به دو گروه دیگر نیز متصل می شود.

 

OH-N=C

 

 برخی از ترکیبات مرتبط با آمونیاک می توانند در محیط اسیدی به گروه کربونیل افزوده شوند و مشتقهایی تشکیل دهد که بیشتر برای مشخص کردن و شناسایی آلدهیدها و کتونها اهمیت دارند. فرآورده که همان اکسیم است ، دارای پیوند دوگانه ی کربن- نیتروژن است.

ترکیبات اکسیم در پزشکی کاربرد دارند به عنوان مثال به عنوان پادزهر برای عوامل عصبیnerve agent مورد استفاده قرار می گیرند. nerve agent ، مولکولهای acetylcholinesterase را بوسیله ی فرآیند phosphonylation غیرفعال می کند. ترکیبات اکسیم می توانند مولکولهای acetylcholinesterase را دوباره فعال نمایند.
اکسیم perillaldehyde به عنوان شیرین کننده ی ساختگی در زاپن مورد استفاده قرار می گیرد که 2000 مرتبه شیرین تر از ساکارز می باشد.


سیکلوهگزانون را میتوان از اکسایش سیکلوهگزانول توسط اسید کرومیک تهیه کرد. بدلیل اینکه کرومیک اسید نمی تواند به مدت طولانی پایدار بماند باید آنرا به مقدار لازم و تازه تهیه کرد. برای این کار از مخلوط سدیم بی کرومات يا پتاسیم بی کرومات و اسید سولفوریک استفاده می شود. 

 

 

 

 

روش انجام ازمایش:

 

2 گرم هیدروکسیل امین هیدرو کلرید را در 20 میلی لیتر اب مقطر حل می کنیم .سپس به ان 12 میلی لیتر هیدروکسید سدیم 3 نرمال اضافه نمایید و پس از ان 2 گرم سیکلو هگزانون به ان بیافزایید به محلول حاصل انقدر قطره قطره سود اضافه نمایید  تا محلول خنثی شود . محلول را با هم زن انقدر بهم میزنیم تا رسوب زیادی تشکیل شود و تمام نوکلیوفیل با سیکلو هگزانون واکنش دهد.

عوامل خطا:

هیدروکسیل امین مایع در مجاورت هوا اکسیده می شود به دلیل نا پایدار بودن این ترکیب از نمک هیدروکسیل امین هیدرو کلرید استفاده می شود برای ازاد کردن نوکلئوفیل از نمک به باز نیاز داریم تا محلول خنثی شود اما اگر محیط قلیایی شود گروه   به عنوان نوکلئوفیل رقابت می کند.اگر محیط   اسیدی باشد موجب پروتونه شدنه سیکلو هگزانون شده و این ترکیب تمایلی به واکنش با نوکلئوفیل ندارد.     

+ نوشته شده در  شنبه ۳۰ آبان۱۳۸۸ساعت 14:34  توسط حدیث  | 

مقدمه:


شیمی آلی از چندین نوع ایزومر سخن به میان می آید. اولین دسته و

 

آشناترین دسته، ایزومرهای ساختاری هستند. ترکیباتی که دارای

 

فرمول مولکولی یکسان بوده ولی ترتیب پیوند اتمها در آنها متفاوت است.

 

 به عنوان مثال ترکیب C2H6O دارای دو ایزومر ساختاری اتانول C2H5OH

و دی متیل اتر CH3OCH3 می باشد.

 


دسته ی دیگر ایزومرهای فضایی هستند. ایزومرهای فضایی به

 

 ایزومرهایی گفته می شود که ترتیب پیوند اتمها در آنها یکسان است،

 

ولی آرایش فضایی آنها با یکدیگر متفاوت است. یک مثال از ایزومرهای

 

فضایی، شامل ایزومرهای سیس و ترانس است. این ایزومرها به طور

 

نسبی پایدارند اما صورتبندیهایی هستند که می توانند به سرعت به

 

یکدیگر تبدیل شده و به حالت تعادل در آیند.

 


نوع و مثال دیگر از ایزومرهای فضایی، ایزومرهای نوری هستند.

 

ایزومرهای نوری، مولکولهایی کایرال هستند که تصویر آیینه آنها روی

 

 خودشان منطبق نمی شوند، همانطور که دست چپ شما قابل

 

انطباق بر دست راست شما نیست. این سبب می شود که هر ایزومر،

 

 ماده ای با خصوصیات متفاوت بوده و ممکن است به طرق مختلف وارد

 

واکنش شیمیایی شوند. بو و سایر خواص بیولوژیکی آنها نیز ممکن

 

است کاملاٌ متفاوت باشد.به طور خلاصه، ایزومرهای نوری یا پیکربندی شامل مولکولهای کایرال یا

 

نامتقارن هستند. یک مولکول کایرال دارای تصویر آینه‌ای است که قابل

 

انطباق بر مولکول اولیه نبوده و انانتیومر خوانده می‌شود.

 


ایزومری هندسی یا سیس و ترانس تنها خاص آلكنها می باشد كه یك

 

پیوند دوگانه دارند، زیرا پیوند دوگانه نمی تواند بچرخد و درنتیجه گروهها

 

نمی توانند در فضا جایشان را با یكدیگر عوض كنند، در حالیكه در تركیبات

 

 تنها دارای یگانه، به دلیل اینكه گروهها می توانند حول پیوند بچرخند،

 

چنین ایزومری وجود ندارد. در آلكنها ، وقتی گروههای مشابه در یك

 

طرف پیوند دوگانه باشند، ایزومر سیس و اگر در دو طرف پیوند دوگانه

 

 باشند، ایزومر ترانس است. اگر دو گروه مشابه به یك كربن آلكن متصل

 

باشد، ایزومری سیس و ترانس وجود ندارد. اما اگر گروههای مختلف به

 

كربنهای پیوند دوگانه متصل باشند، ایزومری هندسی دیده‌ می‌شود.

 


به عنوان مثال تركیب ClCH=HCCl را در نظر بگیرید، چنانچه در شكل

 

فضایی دو تا از Cl ها هر دو در یك طرف مولكول، مثلا" هر دو در بالا قرار

 

 بگیرند، ایزومری سیس به وجود می آید و چنانچه یكی بالا و یكی پایین

 

باشد (فرقی ندارد كدام بالا و كدام پایین باشند) ایزومری ترانس به وجود

 

 می آید.
گاهی اوقات انرژی تبدیل ایزومرهای سیس و ترانس به یکدیگر بسیار

 

اندک است، درنتیجه در دمای معمولی یا کمی بالاتر این دو نوع ایزومر

 

به راحتی به یکدیگر تبدیل می شوند.

دمای ذوب و دمای جوش یک ماده به نیروهای بین مولکولی در آن ماده

 

بستگی دارد. دمای ذوب موادی که نیروی بین مولکولی ضعیف دارند،

 

 پایینتر از دمای ذوب موادی است که نیروی بین مولکولی قویی دارند.

 

بنابراین نقطه ی ذوب تنها به میزان نیروهای بین مولکولی وابسته است.

 

 اما نقطه جوش علاوه بر نیروهای بین مولکولی به فشار خارجی نیز

 

بستگی دارد.

 

در مورد موادقطبی، نیروهای بین مولکولی شامل پیوندهای قوی قطبی-

 

قطبی می باشد درحالیکه در مورد مواد ناقطبی، نیروهای بین مولکولی

 

 شامل نیروهای واندروالسی است،

 


بنابراین در مواد ناقطبی نقاط ذوب و جوش به میزان نیروهای بین

 

مولکولی یا نیروهای واندروالسی بستگی دارد. قدرت نیروهای

 

واندروالسی به سه عامل بستگی دارد.

 


1- میزان قطبی بودن مولکول، هر چه مولکول ها قطبی تر باشند، جاذبه

 

ی میان آن ها قوی تر است.

 


2- جرم یا حجم مولکول ، هر چه مولکولها بزرگتر باشند، نیروهای

 

واندروالسی بین آنها بزرگتر و قویتر می شود. زیرا مولکولها سطح تماس

 

 بیشتری با یکدیگر دارند.

 


3- شکل فضایی مولکول ، هر چه مولکولی مسطح تر باشد، سطح

 

تماس آن با سایر مولکول ها بیشتر شده، قدرت نیروهای واندروالس

 

میان آنها افزایش می یابد.

.در آزمايشي كه شرح داده مي شود مالئيك اسيد به ايزومر 

 

ترانس يعني فوماريك اسيد تبديل مي شود واكنشهايي از اين

 

نوع با استفاده از كاتاليزور اسيد انجام مي شود .حلالیت این دو

 

 اسید متفاوت است. اختلاف دیگری که وجود دارد در نقطه ی

 

ذوب انهاست و سومین اختلاف تفاوت در   pka و pka

 

 آنهاست.

 

باید به خاصیت مالئیک اسید توجه داشت زیرا در مالئیک اسید

 

یک پیونید هیدروژنی درون مولکولی وجود دارد . این در حالی

 

ست که در فوماریک اسید یک پیوند هیدروژنی بین مولکولی

 

وجود دارد.میتوان این خصلت را به خاصیت سیس و ترانس در

 

 این مولکول ها نسبت داد.

 

 روش صنعتی تولید مالئیک انیدرید بسیار ارزان تر است . فاز

 

بخار بنزن را توسط اکسیژن هوا و در حضور کاتالیزر پنتا اکسید

 

وانادیم در دمای 400 درجه سانتیگراد اکسید می کنند.

 

مالئیک اسید دارای ساختار سیس و واکنش داخلی ان تولید

 

انیدرید می کند،فوماریک اسید دارای ساختار ترانس و واکنش

 

داخلی ان تولید انیدرید نمی کند.

 

1)فوماریک اسید به راحتی از اکسیداسیون فورفوران با سدیم

 

کلرات در حضور کاتالیزور پنتا اکسید وانادیم تهیه می شود. 

 

2)مالئیک اسید  دارای دمای ذوب 131  درجه سانتیگراد است .

 

Pka1 = 2                        Pka2 = 3.26

 

فوماریک اسید دارای نقطه ی ذوب 287 درجه ی سانتیگراد

 

است.

 

Pka1 = 3.02            Pka2 = 4.39 

 

3) هیدروژناسیون کاتالیتکی مالئیک اسید و فوماریک اسید تولید

 

سوکسینیک اسید می کنند

 

HOOC-HC=CH-COOH + H2 ---› HOOC(CH2)COOH

 

   4)  در تعیین نقطه ذوب مالئیک اسید اگر افزایش دما به کندی

 

 صورت گیرد ونمونه به مدت طولانی حرارت داده شود ، نقطه ی

 

 ذوب مشاهده شده پائین تر است زیراایزومر سیس به دلیل

 

 قطبیت بالاتر دارای نقطه ی جوش بیشتر است ، اما بدلیل

 

تقارن کمتر دمای ذوب کمتری دارد.(چون به خوبی در ساختار

 

بلور جای نمی گیرد)

5)مالئیک اسید را می توان از حرارت دادن مالیک اسید  با استیل کلراید

 

 و تقطیر کردن مخلوط در فشار برای جدا کردن مالئیک انیدرید و ئیدرولیز

 

کردن باقی مانده محصول به وسیله ی جوشاندن با آب تهیه کرد.

 

 

روش انجام ازمایش

 

2.5 گرم مالئیک اسید را در بالن 250 میلی لیتری ریخته سپس به ان 10

 

 میلی لیتر اب مقطر و   میلی لیتر اسید کلریدریک غلیظ اضافه می کنیم

 

(اسید کلریدریک به عنوان کاتالیزور عمل می کند.فرم سیس به ترانس

 

تبدیل می شود.)بالن را به مدت نیم ساعت حرارت می دهیم.

 

اگر بالن را به همین شکل حرارت دهیم بعد از نیم ساعت تمام

 

مواد تبخیر می شود به همین دلیل مبرد رفلاکس استفاده می کنیم 

 

مبرد  را به طور عمودی در دهانه ی بالن قرار می دهیم به طوری که

 

شیلنگ خروجی اب در بالا وشیلنگ ورودی اب در پایین مبرد باشد در

 

این صورت اب سرد در طول انجام ازمایش در مبرد جریان دارد .پس از نیم

 

 ساعت ابتدا شعله را خاموش کرده سپس شیر اب سرد را می بندیم

 

سپس داخل مبرد را با اب مقطر شستشو داده تا تمامی مواد به بالن

 

باز گردد.رسوب را توسط قیف بوخنر صاف نموده و با اب مقطر شستشو می دهیم.

  0.1 گرم ملئیک اسید را در یک بشر 50 میلی لیتری ریخته  10 میلی

 

لیتر اب مقطر بع ان اضافه می کنیم .محلول حاصل را در سه لوله

 

ازمایش می ریزیم.این کار را برای فوماریک اسید نیز انجام میدهیم.

 

در لوله اول  کاغذ PH انداخته و قدرت اسیدی ان ها را مقایسه می

 

نماییم.در لوله ازمایش دوم  5تا 6 بلور منیزیم می اندازیم هرچه قدرت

 

اسیدی بیشتر گاز ازاد شده بیشتر است.در لوله ازمایش سوم به اندازه

 

نوک اسپاتول سدیم کربنات میریزیم در این ازمایش نیز هرچه اسید قوی

 

 تر حباب حاصل از گاز ازاد شده بیشتر می باشد.

   

   

  

 

 

 

 

 

 

  

 

+ نوشته شده در  شنبه ۳۰ آبان۱۳۸۸ساعت 14:12  توسط حدیث  | 

آلدهيد:

يك آلدهيد داراي گروه عامل –CHOدر مولكول آلي مي باشد.كلمه آلدهيد(Aldehyde)از دو اژه الكل وهيدروژن گيري گرفته شده است.هرگاه از الكل نوع اول هيدروژن گيري شود در آن صورت توليد مي گردد كه آلدهيد ناميده مي شود.
كتون: يك كتون يك گروه عاملي است كه با يك گروه كربونيل كه با دو اتم كربن ديگر پيوند دارد ؛ شناخته مي‌شود. يك كتون را مي‌توان با فرمول زير بيان كرد.
R۱(CO)R۲
اتم كربن كه با دو اتم كربن پيوند دارد آن را از گروه‌هاي عاملي كربوكسيليك اسيدها ، آلدهيدها، استرها، آميدها و ديگر تركيب‌هاي اكسيژندار جدا مي‌كند. پيوند دوگانهٔ گروه كربونيل نيز كتون‌ها را از الكل ها و اترها باز مي‌شناساند.
به كربني كه به كربن گروه كربونيل چسبيده كربن آلفا و به هيدروژني كه به اين كربن چسبيده هيدروژن آلفا گويند. در حضور يك كاتاليزور اسيدي كتون به keto-enol tautomerism مربوط مي‌شود. واكنش با يك پايه قوي انول متناظر را نتيجه ميدهد.

 

خواص شيميايي آلدهيد ها و كتون ها:


آلدهيد ها وكتون ها در چند نوع فعل و انفعال شركت مي كنند كه اهم آن به قرار زير است:
1)حمله الكترونخواهي اسيدهاي لوئيس روي اكسيژن گروه كربونيل موجب افزايش دانسيته بار مثبت كربن گروه كربونيل مي شود كه در نهايت موجب افزايش خصلت اسيدي پروتون ههاي كربن هاي آلفاي كربونيل مي گردد.صحت اين نكته به وسيله روش هاي افزاري تائيد شده است.
2)حمله هسته خواهي بركربن گروه كربونيل دومين دسته وسيع از واكنشهاي آلدهيد ها وكتون ها را تشكيل مي دهد.به عنوان مثال از افزايش آب بر آلدهيد ها وكتون ها ديول دوقلو(gemdiol)ايجاد مي شود و درصد تشكيل آن به ساختمان ماده و به پايداري محصول حاصل بستگي دارد.به عنوان مثال مقدار ديول دوقلوي حاصل از استون در دماي 20درجه سانتي گراد خيلي كم و قابل اغماض است در صورتيكه آلدهيد فرميك و تري كلرو استالدهيد به خوبي و به طور كامل به ديول دو قلو تبديل مي شوند.

تهيه آلدهيد ها و كتون ها از راه اكسايش الكل ها:


مصرف زياد آلدهيد و كتون در سنتزهاي آلي باعث مي شود كه نحوه تهيه آنها اهميت بسياري داشته باشد.اين اجسام را مي توان از آلكين ها –كربوكسيليك اسيدها و مشتق كربوكسيليك اسيدها سنتز كرد.آلكينها دراثرآبداركردن باكاتاليزور اسيد به وسيله هيدروبورداركردن-اكسايش به آلدهيد يا كتون تبديل مي شوند.
كربوكسيليك اسيدها يا مشتقات آنها با تركيبات آلي فلزدار يا معرف هاي كاهند ديگر تركيب مي شوند و آلدهيد يا كتون مي دهند.با وجود اين يكي از معمولترين روش هاي سنتزي اكسايش الكل هاي نوع اول و دوم با كروميك اسيد H2CrO4 يا پتاسيم پرمنگنات است.
در اين گزارش كار نحوه مصرف كروميك اسيد در تبديل الكلها به آلدهيد ها و كتون ها مورد بحث قرار مي گيرد.
كروميك اسيد براي مدت طولاني پايدار نيست و بنابراين آن را در هنگام لزوم از تركيب سديم يا پتاسيم دي كرومات با اسيد اضافي مانند سولفوريك يا اسد استيك يا با انحلال كروميك انيدريد در آب تهيه مي كنند.
در روش اخير سولفوريك اسيد يا استيك اسيد نيز اضافه مي شود زيرا كه سرعت اكسايش الكل ها با كروميك اسيد در محلول اسيدي بسيار زيادتر است.در تهيه يا اكسايش اجسامي كه در محيط اسيدي قوي تجزيه مي شوند كروميك انيدريدرا در پيريدين حل مي كنند يا پتاسيم پرمنگنات بازي را به عنوان معرف اكسيد كننده به كار مي برند.
الكلها در مجاورت كروميك اسيد به استر تبديل مي شوند.اين عمل كاملا به واكنش الكل ها وكربوكسيليك اسيدها شباهت دارد.
وجود چند واكنش جانبي مهم اكسايش الكل نوع اول به آلدهيد را پيچيده مي كند.
به احتمال زياد مهمترين واكنش جانبي اكسايش سريع آلدهيد با كروميك اسيد و تبديل آن به كربوكسيليك اسيد است.براي تقليل اين اكسايش اضافي نامطلوب كروميك اسيد را به الكل نوع اول اضافه مي كنند تا عامل اكسنده اضافي در مخلوط واكنش موجود نباشد وهم چنين آلدهيدرا در هنگام تشكيل از مخلوط واكنش تقطير مي كنند.بنابراين چنان چه در اكسايش با كرو ميك اسيد لازم باشد كه آلدهيد با بازده زيادي تهيه مي شودبايد آلدهيد موردنظر خيلي فرارباشد يعني در كمتر از حدود 150بجوشد.
كتون ها در محيط اسيدي ملايم در برابر اين اكسنده بسيار پايدارتر از آلدهيدها هستند از اين رو در تبديل الكل هاي نوع دوم به كتون ها ميزان واكنش هاي جانبي كه در اكسايش الكل هاي نوع اول گفته شد چندان قابل ملاحظه نيستند.ولي در شرايط بازي يا اسيدي قوي كتون هايي كه به فرم انولي در مي آيند اكسيد مي شوند و به دو قسمت كربونيل دار تجزيه مي شوند.براي مثال مي توان سيكلو هگزانول را با كروميك اسيد اكسيدكرد وبازده زيادي از سيكلوهگزانون به دست آورد ولي اين جسم در اثر تركيب با پتاسيم پرمنگنات در محيط بازي ضعيف به آديپيك اسيد تبديل مي شود.بدون شك در اين واكنش ابتدا كتون به يون انولات تبديل مي شود تبديل مي شودو بعداين يون با پرمنگنات اكسيد مي شود.
سيكلوهگزانون يك كتون متقارن است و فقط يك يون انولات مي دهد.چنان چه كتون متقارن نباشد دو يون انولات متفاوت تولي مي شود وهر يك از آنها با پرمنگنات به محصول جداگانه اي اكسيد مي شود.در اكسايش كتون هاي نامتقارن مخلوط پيچيده اي از چند محصول تشكيل مي شود وچنين مشكلي مصرف سنتزي اين واكنش ها را كم مي كند.

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۲ آبان۱۳۸۸ساعت 15:46  توسط حدیث  | 

تست سریک امونیوم نیترات

با ترکیباتی که دارای گروه های OH الکی هستند کمپلکس قرمز رنگ تشکیل می دهد. الکل های نوع اول دوم و سوم که کمتر از10 کربن دارند به این تست پاسخ مثبت می دهند. امینو الکل ها به دلیل افزایش PH محیط نتیجه مطلوبی نشان نمی دهند زیرا در این حالت یون سریک به صورت هیدروکسید رسوب می کند. هرچه وزن مولکولی الکل افزایش یابد شدت رنگ کمتر شده و تا حدودی به رنگ قرمز قهوه ای متمایل می شود.

در مورد الکل ها ظهور رنگ قرمز نشانه مثبت بودن واکنش است. این رنگ بسته به نوع الکل طی مدت زمان مشخصی بیرنگ می شود. زمان شپری شدن تا بیرنگ شدن کامل در شتاسایی الکل مورد استفاده قرار می گیرد. مثلا متانول طی هفت ساعت و الیل الکل طی شش دقیقه بیرنگ می شود. ازمون باید در دمای اتاق ( 25 – 20 درجه سانتیگراد ) صورت گیرد زیرا بسیاری از ترکیبات در دماهای بالاتر توسط سریم (IV) اکسید می شود.

 اجسام محلول در اب
دریک لوله ازمایش 0.5 میلی لیتر معرف فوق را با 3 میلی لیتر اب مفطر رقیق کرده و کاملا مخلوط کنید. سپس 4 تا 5 قطره از جسم مرد ازمایش را به این محلول اضافه کنید. تغییر رنگ را مورد مشاهده قرار دهید. اگر جسم جامد است بهتر است ابتدا ان را در اب حل کنید و سپس معرف را به ان بیفزایید.

اجسام نامحلول در اب
در لوله ازمایشی 0.5 میلی لیتر معرف و 3 میلی لیتر دی اکسان را مخلوط کنید. اگر رسوبی حاصل شد به ان 3 تا 4 قطره اب مقطر اضافه کنید تا محلول شفاف شود. سپس 4 تا 5 قطره از جسم مورد ازمایش را به ان بیفزایید به تغییر رنگ توجه کنید. اگر جسم جامد بود ابتدا ان را در دی اکسان حل کرده سپس معرف را اضافه کنید.

2(NH4)2Ce(NO3)6 + H3COC6H4CH2OR + H2O → 4 NH4+ + 2 Ce3+ + 12 NO3- + 2 H+ + H3COC6H4CHO + HOR

 

شناسايي الكلها:
الف) حلاليت: 6 لوله آزمايش برداشته و در هر كدام 1 ميلي ليتر آب ريخته و هر يك از الكلهاي زير ر ا به يكي از لوله ها اضافه كنيد و هم بزنيد. 1) متانول 2) اتانول 3) پروپانول 4) نرمال بوتانول 5) بوتان 2-اُل 6) 2-متيل پروپان 2 - اُل
سپس اين آزمايش را براي حلال هگزان تكرار كنيد و نتايج هر كدام را بنويسيد.


ب) انيدريدكروميك:

3-1 ميلي ليتر از هر يك از الكلهاي فوق را در لوله آزمايش ريخته به آن يك الي دو قطره معرف انيدريد كروميك اضافه كنيد. تشكيل رسوب سبز مايل به آبي دليل بر مثبت بودن آزمايش است. اين آزمايش براي الكلهاي نوع اول و دوم جواب مثبت ميدهد.


ج) يدوفرم:

 در يك لوله آزمايش 5/0 ميلي ليتر اتانول ريخته بدان 1mL سود 10% افزوده و آنقدر به محلول اخير محلول يد در يديد پتاسيم (I2/KI) اضافه كنيد تا رنگ قهوه اي محلول اخير باقي بماند. بعد رنگ يد اضافي را با يك قطره سود 10% همراه با تكان دادن از بين ببريد. حال لوله را از آب پر كرده و آنرا براي 15 دقيقه به حال خود بگذاريد. تشكيل رسوب زرد ليموئي (رسوب يدوفرم) دليل بر مثبت بودن آزمايش است.

   اين آزمايش را براي متانول – نرمال بوتانول – استن – بنزآلدئيد – استوفنون – ترشري بوتيل الكل انجام دهيد.
د) استري شدن الكلها توسط اسيدهاي آلي: يك قطره از استيك اسيد غليظ را وارد 1mL اتانول نموده و قطره اي اسيد سولفوريك غليظ بدان اضافه كنيد حال محلول را در حمام آب گرم حرارت داده تا بجوش آيد، پس از مدتي بوي مخصوصي به مشام ميرسد. نوع بوي حس شده را با بوي اسيد مقايسه كنيد.


آزمايش لوكاس:

 بر روي نيم ميلي ليتر از ترشري بوتيل الكل 3 ميلي ليتر اسيد كلريدريك غليظ بريزيد. محلول ابتدا بيرنگ است ولي كم كم كدر شده و رسوب ميدهد. مشخصات رسوب را نوشته و اين آزمايش را براي اتانول و بوتان 2-اُل هم انجام دهيد
شناسايي آلدئيدها و كتونها
الف) 2، 4 دي نيترو فنيل هيدرازين: 1 ميلي ليتر استن در لوله آزمايش ريخته و بدان چند قطره معرف 2، 4 دي نيتروفنيل هيدرازين اضافه كنيد و مشاهده خود را يادداشت كنيد. اين آزمايش را روي بنزآلدئيد و استوفنون نيز انجام دهيد. اين آزمايش به آلدئيدها و كتونها جواب ميدهد.
ب) سديم بي سولفيت: يك ميلي ليتر از معرف غليظ را در يك لوله آزمايش ريخته به آن 3/0 ميلي ليتر از جسم مورد نظر اضافه كنيد و شديدا تكان دهيد، تشكيل رسوب سفيد دليل بر مثبت بودن آزمايش است. اكثر گروههاي كربونيل فعال به اين آزمايش جواب مثبت ميدهند، چون اين واكنش نوكلئوفيلي است هرچقدر گروه كربنيل مثبت تر باشد امكان جواب مثبت بيشتر است، در نتيجه اين آزمايش بيشتر مخصوص آلدئيدها ميباشد. اين آزمايش را براي استون و بنزآلدئيد انجام دهيد.
ج) تالنز: 1 ميلي ليتر بنزآلدئيد در لوله آزمايش ريخته و به آن 1 ميلي ليتر از معرف تازه تهيه شده اضافه كنيد. در صورت لزوم كمي حرارت دهيد (توسط حمام آب گرم ملايم) تشكيل آئينه نقره اي مثبت بودن آزمايش را نشان ميدهد.
د) معرف كروميك اسيد: 1 قطره از جسم مايع يا يك صدم گرم از جسم جامد را در 1 ميلي ليتر استون حل كنيد و چند قطره معرف به آن اضافه نمائيد.

معرف اسيد كروميك


25 گرم انيدريد كروميك CrO3 را در 25 سي سي اسيد سولفوريك غليظ حل كنيد و به هم بزنيد تا خمير يكنواختي به دست آيد، بعد محلول حاصل را بوسيله 75 سي سي آب مقطر با احتياط رقيق نمائيد. رنگ معرف نارنجي روشن است.

اکسید کرومیک همان اکسید کروم سبز است (Cr2O3)که در نقاشی لعابی و رنگ کردن شیشه مورد استفاده قرار می‌گیرد. اسید کرومیک در طبیعت یافت نمی‌شوند اما آنیون‌های آن در ترکیبات متنوعی یافت می‌شود. تری اکسید کروم CrO3 ،-اسید بدون آب اسید کرومیک - بصورت تجاری ،به‌عنوان اسید کرومیک بفروش می‌رسد.

 

 

معرف تالنز:

 

از این معرف برای شناسایی آلدهید ها استفاده میشود. البته این معرف به آسیلوئینها- دی فنیل آمینها-آلفا نفتول و برخی فنلها نیز جواب مثبت میدهد.چون این معرف اگر خیلی بماند احتمال انفجار دارد بنابراین همیشه باید به مقدار مورد نیاز تهیه شود و اگر اضافی آمد دور ریخته شود.

 

2 AgNO3 (aq) + 2 NaOH (aq) → Ag2O (s) + 2 NaNO3 (aq) + H2O (l)

Ag2O (s) + 4 NH3 (aq) + 2 NaNO3 (aq) +H2O (l) → 2 Ag(NH3)2NO3 (aq) + 2 NaOH (aq

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۲ آبان۱۳۸۸ساعت 15:44  توسط حدیث  | 

مقدمه:

 استالدئید ماده ای است از گروه آلدئید ها که دارای مصارف صنعتی و آزمایشگاهی فراوان است.
نام علمی یا آیوپاک این ماده, اتانال است و فرمول آن CH3CHO می باشد.
این ماده را می توان از اکسیداسیون ملایم الکل اتیلیک با استفاده از اکسید کننده های ملایمی چون دی اکسید منگنز, واکنشگر جونز( cro3, ch3coch3, یون پروتون) یا واکنشگر کالینز یا واکنشگر sarett و غیره به دست آورد.باید توجه داشت که اکسیداسیون به صورت محدود انجام گیرد.
یکی دیگر از روش های تهیه آلدئید استیک یا استالدئید, استفاده از کلرو اسید CH3COCl در حضور کاتالیزور های مسموم است.
علاوه بر اینها روشهای متعدد و آزمایشگاهی فراوانی برای تهیه این ماده

وجود دارد. .
چون این ماده از آلدئید هایی است که دارای گروه R کوچک است و علاوه بر این, از موادی است که در واکنشهای شیمیایی به عنوان یک ماده جنبی و مزاحم تولید می شود, می توان برای حذف آن, به محیط "بی سولفیت سدیم" کرد..
از اکسیداسیون این ماده در حضور نیترات نقره آمونیاکی یا اسید کرومیک, می توان اسید استیک یا CH3COOH به دست آورد.
از احیای کامل این ماده در حضور هیدرازین و محیط قلیایی و حرارت, به ماده" اتان" می رسید که البته از نظر اقتصادی این عمل مقرون به صرفه نیست.
از تراکم دو مو لکول استالدئید در محیط اسیدی یا قلیایی, 3- هیدروکسی بوتانال حاصل می شود که در صورت آبگیری از این ماده, آلدئید آلفا اتیلنی یا مزدوج حاصل می شود.

استالدهید که نام روشمند آن اتانال است؛ یک ترکیب آلی است. دردستهُ آلدهیدها می‌باشد و فرمول مولکولی آن CH3CHO استو استالدهید مایعی بی‌اندازه آتشگیر و واکنش‌دهنده با بوی میوه‌مانند است و در طبیعت در میوهٔ نارس،قهوه و نان تازه پیدا می‌شود. آن همچنین در دگرگشت(متابولیسم) طبیعی گیاهان نیز ساخته می‌شود.

سرطانزایی

با انجام پاره‌ای از پژوهش‌ها روی جانوران، استالدهید در ماده‌های سرطانزا گروه بندی شده‌است

استالدئيد:

 يك ماده مهم در صنعت مي باشد. اسيد استيك، انيدريداستيك، نرمال بوتانول و 2 اتيل هگزانول محصولات اصلي هسنتد كه از اين ماده به دست مي آيند. مقاديركمي از استالدئيد در ساخت تري متيل پروپان آلدئيد و پيريدين ها و اميد پراستيك، كروتون آلدئيد، كلرال و اسيد لاستيك به كار رفته و ساير موارد استعمال عبارتند از: تهيه پاراآلدئيد، عطرها و طعم دهنده ها، رنگهاي آنيلين، پلاستيك ها و لاستيك سنتزي و آئينه نقره مي باشد. استالدئيد مي تواند از اتانول، پروپان، بوتان، استيلن، اتيلن بدست آيد كه روش اتيلن در صنعت بسيار مهم مي باشد ماده شيميايي از متدهاي مختلفي بدست مي آيد. در ايالات متحده امريكا قبل از معرفي پروس ‏‎Wacker-Hoechest‎‏ اين تركيب از اتيل الكل تهيه مي شد. در آلمان نصف كل محصول هنوز از استيلن توليد مي شود و در كشور فرانسه تا سال 1957 از ئيدروكربورهاي استيلن بدست مي آمد. در ايتاليا نيز استالدئيد اغلب از استيلن بدست مي آيد. در نقاط مختلف جهان استالدئيد با به شرايط محلي از روش هاي مختلف توسط كمپاني هاي زيادي توليد مي شود. 44% كلي توليد جهان در ايلات متحده امريكاست كه تمامي واحدهاي آن از پروس ‏‎Wacker hoecjest‎‏ مي باشد. تكزاس نيز يكي از منابع تولدي است كه اسيد استيك، اسيد پروپيونيك، متيل اتيل كتون ‏‎(MEK)‎‏ استن، متانول و فرم آلدئيد از آن توليد مي شود و يكي از بزرگترين توليد كننده هاي مشتقات استيلن در دنياست. از بررسي واحدهاي توليدي در تمام نقاط جهان نشان داده مي شود كه از سال 1960 پروسس هوخست تجارتي شده و به سرعت مورد استفاده قرار گرفته است و حتي در كشورهاي خيلي كوچكي نظير مكزيك و اسپانيا مورد استفاده قرار گرفته است.روش انجام ازمایش:

در یک بالن 250 میلی لیتری, 50 میلی لیتر اب ریخته و در ضمن هم زدن به تدریج 17 میلی لیتر اسید سولفوریک غلیظ اضافه کنید. سپس چند عدد سنگ جوش به ان ببیافزایید. در یک بشر 50 گرم بیکربنات سدیم را در 50 میلی لیتر اب حل نموده و 40 میلی لیتر اتانول به ان اضافه کنید.این محلول را در قیف دکانتور ریخته و دستگاه واکنش را اماده کنید.

ظرف جمع اوری الدهید را در مخلوط ابو یخ قرار دهید.بالن را حرارت دهید تا شروع به جوشیدن کند. در این حالت هیتر سبدی را از زیر خارج کنید و محلول اتانول بیکرومات را قطره قطره در طی 20 دقیقه به بالن اضافه کنید واکنش شدیدی اتفاق می افتد و مخلوط استالدهید,اب و کمی استیک اسید تقطیر می شود.استالدهید بدست امده را در 5 لوله ازمایش ریخته و ازمایش های زیر را انجام می دهیم:

1)در لوله ازمایش اول برای اثبات اسیدی بودن محیط از کاغذph استفاده می کنیم که در محیط اسیدی به رنگ قرمز در می اید.

2)در لوله ازمایش دوم 15 قطره یدو ریخته سپس قطره قطره سود به ان اضافه می کنیم تا رنگ قرمز یدو از بین برود تشکیل رسوب زرد رنگ یدوفرم نشان دهنده ی وجود استالدهید است.

 3)افزودن معرف تالنز به استالدهید, ان را به استیک اسید تبدیل کرده و نقره احیا می شود که منجر به اینه ای شدن ته لوله ازمایش می شود.برای تهیه معرف تالنز یک میلی لیتر نقره نیترات و یک قطره سود 5% را در یک لوله ازمایش تمیز ریخته و قطره قطره امونیاک اضافه می کنیم تا رسوب در حداقل امونیاک حل شود.

 

2 AgNO3 (aq) + 2 NaOH (aq) → Ag2O (s) + 2 NaNO3 (aq) + H2O (l)

Ag2O (s) + 4 NH3 (aq) + 2 NaNO3 (aq) +H2O (l) → 2 Ag(NH3)2NO3 (aq) + 2 NaOH (aq(

4)در لوله ازمایش چهارم 4 تا 5 قطره معرف شیف می ریزیم.معرف شیف با استالدهید واکنش داده و رنگ ارغوانی را ایجاد می کند.

   5)در لوله ارمایش پنجم  سریک امونیوم نیترات ریخته رنگ معرف نارنجی است که در صورت وجود الکل رنگ محلول قرمز می شود.

2(NH4)2Ce(NO3)6 + H3COC6H4CH2OR + H2O → 4 NH4+ + 2 Ce3+ + 12 NO3- + 2 H+ + H3COC6H4CHO + HOR

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۲ آبان۱۳۸۸ساعت 15:32  توسط حدیث  | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۵ مهر۱۳۸۸ساعت 18:26  توسط حدیث  | 

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۲ مهر۱۳۸۸ساعت 16:23  توسط حدیث  | 

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۲ مهر۱۳۸۸ساعت 16:21  توسط حدیث  |